BİLGİ İSTE İLETİŞİM
Almanya

Almanya'da Üniversite

ÖNEMLİ BİLGİ : Almanya'da Üniversite danışmanlığımız İstanbul'da bulunan Bağdat Caddesi ofisimizde sunulmaktadır. 

Almanya’da Üniversite

Avrupa’da çok sayıda çeşitli yüksek eğitim veren ülke sayısı oldukça azdır. 376 üniversite, uygulamalı bilimler üniversiteleri ve sanat kolejleri ile Almanya geniş bir bölüm ve kurs seçme imkânı sunarak bu ülkeler içerisinde başta gelenlerden biridir.

Alman yüksek öğretim sisteminin ve kurumlarının birçok yönü ve birçok çeşidi vardır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin en uygun bölümü seçebilmelerini sağlar.

"Bologna süreci" Avrupa’da üniversitelerin 2010 yılına kadar birleşik bir Avrupa eğitim alanı oluşturmaları için yapılan bir antlaşmadır. Amacı, öğrencilerin başarıları kolaylıkla karşılaştırabilme  ve diğer ülkelerden de kabul görmesini sağlamaktır.

Uluslararası Oryantasyon

Almanya, British Council’in ,,Global Gauche’’ araştırmasına göre uluslar arası çalışmalarda bir numarada yer almakta ve öğrencilerine en iyi şekilde siyasi ve mali destek vermektedir. Bu araştırmada Avustralya ikinci ve Birleşik Krallık üçüncü sırada yer almaktadır.

Almanya yurt dışından gelen öğrencilere ve akademisyenlere en iyi şekilde eğitim veren ve uluslar arası çalışmaları teşvik eden ülkeler arasında önde gelen ülke olarak seçilmiştir. Uluslar arası bölümlerle yabancı öğrenci ve akademisyen sayısının artmasıyla birlikte bilimin merkezi haline gelmiştir. Ayrıca devlet, öğrenim ücretlerini düşük tutarak öğrencilere büyük destek vermektedir. Eğer Almanca seviyeniz yeterli değil ise önce Almanya Dil Okulları'nda dil eğitimi alıp, sonra Almanya'da lisans eğitimine başlayabilirsiniz.

Neden Almanya?

Başvuru Süreci

Bölümler

Dil Şartı

Şartlı Kabul ve Vize İşlemleri

Bazı Üniversite Örnekleri

Almanya'da Yaşam


ALMANYA’DA LİSANS EĞİTİMİ 

Almanya’da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin Türkiye’de örgün eğitim veren bir devlet ya da vakıf üniversitesinin 4 yıllık bir bölümüne yerleşmiş olması ve iyi düzeyde Almanca bilmesi şartları aranmaktadır.

Bu koşulları sağlayan öğrencilerin lisans yerleşim sürecindeki diğer önemli kriterleri ise mezuniyet not ortalamaları, mezun oldukları okullar ve lisedeyken aldıkları derslerdir…

Almanya’da lisans okumak isteyen fakat yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olmayan öğrenciler için izlenebilecek olan iki farklı yol bulunmaktadır.

a. Şartlı Kabul
Öğrenci daha Türkiye’de iken üniversitelere başvurusu yapılarak şartlı kabul getirtilir. Sonrasında öğrenci Almanya’ya giderek gerekli olan Almanca seviyesine ulaşana kadar eğitim alır ve şartlı kabul aldığı üniversitede lisans eğitimine başlar.

Bu yöntemin dezavantajı iyi üniversitelerin birçoğunun şartlı kabul vermemesidir. Bu nedenle öğrencinin dil yeterlilik seviyesine göre, ön kabul / denklik ön kabulü alınarak öğrenci 3 aydan uzun süreli dil eğitimi alabileceği akademik dil eğitimi kurumlarına yönlendirilir.

b. Dil Eğitimi Sonrası Üniversite Seçimi
Öğrenci önce Almanya’ya giderek gerekli düzeyde Almanca öğreninceye kadar dil eğitimi alır. Hangi üniversiteye başvuru yapacağını Almanya’da iken seçer ve başvurusunu yapar.

Alman üniversitelerinde eğitim almak için genellikle öğrencilerden TestDaF sınavına girmeleri ve en az C1 düzeyinde olduklarını kanıtlayan bir skor almaları istenir. B2 seviyesi belgelendiğinde şartlı kabul alınabilmektedir.

Alman üniversitelerinin başvuruları 15 Temmuz’da bitmektedir. Öğrencilerin Mayıs ayının son haftasına kadar gerekli tüm koşulları sağlayarak üniversitelere başvurularını göndermiş olmaları tavsiye edilmektedir.

Kabul Şartları

Almanya’da ki üniversiteler Türk öğrencilerden ilk olarak 12 yıllık bir liseden “Lise Diploması” almalarını istemektedir.  11 yıllık eğitimden mezun olan öğrencilerin aradaki 1 yılı Almanya’da tamamlayarak başvuru yapma şansları da olabilmektedir.

(Studienkolleg) Almanya’da ki bir çok üniversite aynı zamanda diploma denkliği işleminin yapılmasını da talep etmektedir. 

 

 • Alman Devlet Üniversitelerine başvuru yapabilmek için uyulması gereken kurallardan en önemlisi ÖSS (LYS) sınavına girerek Almanya’da okumayı planladığınız bölümün aynısını veya çok benzerini Türkiye’de ki herhangi bir üniversitede kazanmaktır.
 • Türkiye’de yerleşmiş olduğunuz üniversitenin özel ve ya devlet olması önemli değildir ve  üniversiteye kayıt yaptırmanız da zorunlu değildir.
 • Kazandığınız bölümü veya bölüme eşdeğer farklı bölümleri okuyabilirsiniz. (Örneğin, LYS sınavında kazandığınız TM 3 puanı ise, MF 4 puanı ile kabul eden bir bölümü tercih edemezsiniz.)
 • Kayıt yapıp bir ya da bir kaç dönem okuduysanız yatay geçiş yapabilirsiniz.
 • LYS'yi önceki yıllarda kazanmış olsanız da Almanya'da üniversiteye kabul edilirsiniz.
 • 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu kazandıysanız mezun olduktan sonra Almanya'da aynı bölümünüz ya da eşdeğer bir bölümde okuyabilirsiniz.
 • 2 yıllık Meslek Yüksek Okulundan mezun olduysanız kendi bölümünüzü sınava girmeden Almanya'da okuyabilirsiniz.
 • Türkiye'de bir üniversite bitirdiyseniz Almanya'da Yüksek Lisans(Master) eğitimine sınavsız katılabilirsiniz. (örn: ALES vb. sınavlar gerekli değildir.) 
Üniversite Başvurusu İçin Almanca Şartı
 • Alman üniversitelerine kayıt için dil yeterliliği TestDaF 4 veya DSH 2 sınav sonuç belgesi ibraz edilir. Bu sınavlar C1 seviyesindeki donanımla verilebilir. Almanca kurslar bu seviyeye yaklaşık 9-10 ayda getirir. Başlangıçtan ileri düzeye kadar A1/A2/B1/B2/C1 seviyeleri her biri 2 şer aylık kurs programlarıyla uygulanır. Üniversite başvuru aşaması en az B2 seviyesiyle başlayıp kayıt zamanına kadar dil sınavı sonuç belgesi tamamlanabilmektedir.
TestDaF

TestDaF ileri düzeyde bir dil sınavıdır. Bu sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin altı basamaklı derecelendirmesinde B2 ile C1 arası seviye basamaklarını kapsamakta ve üniversiteye giriş için Almanya’daki bütün üniversiteler tarafından dil seviyesini gösterir belge olarak kabul edilmektedir. Alan bilgisi gerekmemektedir.

Eğer sınavı bütün sınav bölümlerinden TestDaF seviye basamağı 4 alarak tamamlarsanız, Almanya’daki bütün üniversitelerde bu belge üniversiteye kabul için, dil seviyesini gösterir belge olarak geçerlidir. TestDaF sınavı aynı zamanda bilimsel projeler ve akademik meslekler açısından, Almanca bilgilerinizin uluslararası düzeyde belgelenmesidir.

Kurs yerleri, Ücretler, Tarihler ve Başvuru

TestDaF sınavına, Goethe-Institut’lar üniversiteler ya da dil okulları gibi lisans verilen test merkezlerinde girilebilir. Halen 80 ülkede yaklaşık 390 test merkezi bulunmaktadır. Size yakın olan bir test merkezini TestDaF-Instituts ‘un web sayfasında bulabilirsiniz. TestDaF sınavı, GI sınav portföyünün bir parçasıdır.

TestDaF sınavı için bir sınav ücreti ödemeniz gerekmektedir. Kesin sınav ücretini lütfen test merkezinizden öğreniniz.

Almanya’da En Çok Tercih Edilen Bölümler ve Bulunduğu Üniversiteler

Mühendislik Bölümleri

Mühendislik eğitimi nedenince Almanya ilk akla gelen ülkelerdendir. Yüz yıllardır sağlam eğitim temelleri üzerine kurulmuş olan Alman Üniversiteleri günümüz dünyasında mühendisliğin her alanında hiç şüphe yok ki çok iyi bir yere sahiptirler. Almanya’da mühendislik eğitiminin size kazandırdığı bazı ayrıcalıklar;
 • Almanca günümüzde iş dünyasında İngilizceden sonra halen en çok kullanılan dildir.
 • Alman üniversiteleri uluslararası geçerliliği olan diplomalar vermektedir.
 • Mezunlarının diplomaları ve eğitimlerinin denkliği dünyanın her yerinde kabul görmektedir.
 • Daha öğrenciyken verilen uygulamalı eğitim, staj ve iş tecrübesi sizi alanınızda her anlamda donanımlı kılmaktadır.
Mühendislik bölümlerinin bulunduğu başlıca üniversiteler;
 • Aachen Teknik Üniversitesi
 • München Teknik Üniversitesi
 • Darmstadt Teknik Üniversitesi
 • Karlsruhe Teknik Üniversitesi
 • Berlin Teknik Üniversitesi
Tıp Bölümü

Tıp okumak isteyen öğrencilerin öncelikle Türkiye'de YGS – LYS sınavları sonrasında tıp, diş hekimliği, veteriner hekimlik veya eczalık bölümlerinden birine yerleşmiş olmak gereklidir. Lise ortalamasının özellikle 90 civarı olması gereklidir.

Tıp bölümünün bulunduğu başlıca üniversiteler;
 • Heidelberg Üniversitesi
 • Aachen Üniversitesi
 • Berlin Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
 • Frankfurt Üniversitesi
Diş Hekimliği Bölümü
 • Aachen Üniversitesi
 • Berlin Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
 • Freie Üniversitesi
 • Humbould Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
Hukuk Bölümü
 • München Üniversitesi
 • Berlin Üniversitesi
 • Frankfurt am Main Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
Almanya'da ACADEMIX Tarafından En Fazla Öğrenci Yerleştirilen Üniversiteler
 • Stuttgart Üniversitesi
 • Nürnberg-Erlangen Üniversitesi
 • Hannover Üniversitesi
 • Wuppertal Üniversitesi
 • Ru Bochum Üniversitesi
 • Tu Ilmenau Üniversitesi
 • Marburg Üniversitesi
 • Göttingen Üniversitesi
 • Kassel Üniversitesi
 • Potsdam Üniversitesi
 • Tu Dresden Üniversitesi
 • Mainz Üniversitesi
 • Bremen Üniversitesi
 • TI Karlsruhe Üniversitesi
 • TU Braunschweig Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi Üniversitesi
 • Darmstadt Teknik Üniversitesi
 • Aachen Teknik Üniversitesi
 • München Teknik Üniversitesi
 • Berlin Teknik Üniversitesi
 • Dortmund Teknik Üniversitesi
 • Mannheim Üniversitesi
 • Heidenberg Üniversitesi
Öğrenim Ücretleri

Almanya'daki üniversitelerin büyük çoğunluğu devlet tarafından finanse edilmektedir ve ücretsizdir. Ancak bazı eyaletlerde 400-500 € harç ücreti istenebilir.

Almanya’daki bazı üniversitelerle ilgili bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.academix.com.tr/yurtdisinda-universite/almanyada-universite-bazi-universite-ornekleri.aspx

Almanya’da lisans eğitimi alabileceğiniz bölümlerin listesine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.academix.com.tr/yurtdisinda-universite/almanyada-universite-bolumler.aspx

Almanya’da lisans eğitimi 3 yıl sürmektedir. Yaklaşık 1 yıllık dil hazırlık sürecini de gözönünde bulundurursak toplam eğitim 4 yıl sürecektir.  

Almanya’da yaşam ile ilgii bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
http://www.academix.com.tr/yurtdisinda-universite/almanyada-universite-almanyada-yasam.aspx

Academix Almanca dil eğitimi için öğrencilerini Almanya’nın en iyi dil okulu olan DID ‘e yönlendirmektedir. Okula başvurunuzun yapılması, konaklamanızın ayarlanması, vize işlemlerinizin eksiksiz şekilde yapılması, vizeyi aldıktan sonra uçak biletinizin ayarlanması, dilerseniz karşılama organize edilmesi gibi… işlemler için Academix’in ücretsiz ve profesyonel danışmanlık hizmetinden faydalanıyor olacaksınız.

 

İlgili Linkler: