YÜZYILLARIN TECRÜBESİYLE EĞİTİM

Yüzyılların Tecrübesiyle Eğitim

İngilitere'de Yüksek Öğrenim 

Yüzyılların birikimi  İngiltere’de yüksek öğrenimi bir ayrıcalık haline getirmekte. Çok köklü üniversitelerin olduğu İngiltere’de okullar verdikleri eğitimin kalitesi ile saygınlık kazanmıştır. Verdikleri dereceler tüm dünyada tanınmaktadır. İngiltere’nin Türkiye’ye mesafe olarak yakınlığı, eğitim sürelerinin daha kısa olması, uluslararası öğrencileri ağırlama konusundaki tecrübesi ve kültürel yoğunluğu İngiliz üniversitelerini ayrıcalıklı hale getiren diğer etkenler…

Hazırlık Programları ( Foundation )

İngiliz yüksek öğrenim kurumlarından birinde bir yıllık hazırlık programını (foundation course) tamamlayanlar lisans derecesine kabul edilebilirler. Bu kurslar,  ya üniversiteler bünyesinde ya da işbirliği içinde oldukları kolejler tarafından verilir. Alınan dersler, üniversitede okutulacak konulardan oluşur ve İngilizce'nin gelişimine yardım sağlar. Üniversitelerin başvuruları değerlendirmelerinde İngilizce yeterlilik ve Lise (transkript) notlarının yanı sıra öğrencilerin hocalarından almış oldukları referans mektupları ile “UCAS” formunda yazmış oldukları kompozisyonlarda belirleyici rol oynamaktadır. Bütün üniversitelerde genel olarak "A" Level sınav dereceleri temel alınmaktadır. "A" Level'a eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureta, gibi sınav sonuçları da kabul edilir.

Lisans Eğitimi

Lisans eğitim programları genellikle 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar bir  yıl staj süresini de içine aldığında 4 yıl sürer ve bu programlar  ‘sandviç program’ olarak adlandırılır.  Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar 5-6 yıla kadar uzayabilir. Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat başlangıçlı programlarda sunulmaktadır. Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

·         Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi

·         Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi

·         Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi

·         Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi

·         Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi

·         Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi

·         Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda lisans derecesi

Lisansüstü Eğitimi

Lisansüstü programlar; Lisansüstü Diploması (Pg Dip),Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (MA, MSc,MEng, LLM), Araştırmalı Master Derecesi (MPhil) ve Doktora - Araştırma Dereceleri (PhD veya DPhil) ni kapsamaktadır. İngiltere’de iki tip master programı bulunmaktadır:

1. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri:

Lisansüstü Diplomasi ( Pg Cert, Pg Dip )
Sınıf içi ders ve seminerlerden oluşan tezsiz diploma veya sertifika programlarıdır.
Sertifika programları, 3-6 ay sürebilmekte, diploma programları ise 9 ay sürmektedir.
Bazı diploma programları eğer başarı ile tamamlanabilirse master programına geçis imkanı sağlamaktadır.

MA,MSc,Meng,LLM

Bu programa katılan öğrenciler, Ekim ayından başlamak üzere 9 ay boyunca ders gördükten sonra yaz aylarında tez araştırmalarını yaparak projelerini bitirir; böylece 1 yıllık master programlarını tamamlarlar. Bazı üniversiteler Ocak – Şubat döneminde başlayan master programlari da sunmaktadırlar.

Master of Business Administration Programları (MBA)
İngiltere’de MBA programı uygulayan üniversitelerin çoğu master dereceleri için istenen koşullarla birlikte, mezuniyet sonrası en az iki yıllık full-time iş tecrübesi istemekte, bazıları ayrıca GMAT sınavını şart koşmaktadır.

2. Araştırmalı  Master Dereceleri 

MPhil

Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olmayan bir master programıdır. Belirledikleri konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygulanan bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya geçiş olarak kullanılır.

PHd / DPhil / New Route PHd

Doktora (PhD) derecesi genellikle 3 yılda tamamlanır ve tamamen araştırmaya dayalı bir eğitim sürecidir.

İngilizce Bilgisi

İngiltere'de üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamınızı en iyi şekilde sürdürebilmek için belirli bir seviyede İngilizce bilmek gereklidir. İngiltere'deki yüksek öğretim kurumları öğrencilerin kabulü için IELTS (genelde 6) veya TOEFL (genelde 213) sınav sonuçlarını temel alırlar. Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) sınavlarını da kabul etmektedir.

Kabul ve Başvuru Şartları

Başvurular bir yıl öncesinden başlar ve 1 Eylül - 30 Haziran tarihleri arasında yapılır. Gecikmiş başvurular Haziran sonu - Ağustos sonu itibari ile de kabul edilebilinir. Ama doğru olan başvuruların mümkün olan en erken zamanda yapılmasıdır. 
Başvuru için www.ucas.com sitesine bakmanız gerekir. Burada kurs bilgileri ve başvuru formu bulunur. Tüm başvurular online olarak yapılmaktadır. Başvurunuz kuruma ulaştıktan sonra, programa kabulünüz iki teklif çerçevesinde gerçekleşir.

Şartsız kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği incelendikten sonra, yeterli görüldükleri taktirde şartsız kabule hak kazanırlar.

Şartlı kabul: Öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir.

Lisans Eğitimi için Başvuru Şartları

Öğrenci kabul koşulları üniversite ve bölümlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak  3 yıllık bir lisans derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

1.       İyi derece bir lise diploması (ortalama 3.8 - 4.0 / 5.0) veya A Level derecelerine eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Baccalaureata'sı, Matura, Maturita gibi uluslararası sınav sonuçları

2.       İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS ( 6.0 - 6.5) veya TOEFL ( 550-600) / IBT ( 80-100 )  sınav sonucu

3.       Bir akademik referans

Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir.

Yüksek Lisans Eğitimi için Başvuru Şartları

Yüksek lisans / master programlarına başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki belge / koşulları sağlamaları gerekmektedir :

1.       Her üniversite ayrı ayrı karar veriyorsa da başvurular için lisans diploma ortalamasının genellikle 75 /100 veya ¾ olması gerekmektedir. Bu mezun olunan okul, başvurulacak okul ve bölüme, ayrıca öğrencinin başvuru esnasındaki not ortalamasıyla bölümünde hangi yüzdelik dilim içersinde bulunduğuna gore değişebilir.

2.       İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS (6.0 - 7.0) veya ( 550-650) / IBT ( 80-100 ) sınav sonucu

3.       İki akademik referans

4.       Varsa iş deneyimi ve stajları gösteren CV ( MBA programları için genellikle minimum 2 yıldan 5-6 yıla kadar iş deneyimi aranmaktadır. MBA başvurusu yapacak öğrencilerin CV'lerinin çok detaylı hazırlanması gerekmektedir.)

5.       Personal Statement / Niyet mektubu ( Başvuru yapılan ülke, universite ve bölümü neden seçtiğini, akademik – kariyer planlarını vs. anlatan başvuru mektubudur.)  Araştırmalı master ve doktora programlarında bu niyet mektubu yerine research proposal hazırlanmaktadır ve başvuru kabul kriterlerinin başında gelmektedir. Research proposal araştırma yapılacak konu, planlanana araştırma yöntemleri, varılmak istenen sonuc, vs. konularında detayli bilgi vermelidir.

6.       Bir master programına girebilmek için lisans diploması aranmaktaysa da, bazı durumlarda uzun süreli çalışma hayatı da master’a kabulde rol oynayabilir.

Öğretim Ücretleri

Üniversitelere göre farklılık gösterse de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir:

Lisans Ücretleri:
 

Sanat ve Sosyal Bilimler                            £7,500 - £11,000

Fen ve Teknik Bilimler                               £7,750 - £12,000

Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik           £20,500

Foundation Yılı                                              £7,000 – 10,500        

Yüksek Lisans Ücretleri:

Sanat ve Sosyal Bilimler                            £7,800 - £11,500

Fen ve Teknik Bilimler                               £8,500 - £12,500

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik               £20,500

MBA                                                                 £9,550 – £20,000

YÖK Denkliği

Lisans / Yüksek Lisans Diploması Denkliği 

Yurtdışından alınan bir diplomanın denkliği ile ilgili onay verilebilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili kanun gereği tanınmış olması gerekmektedir. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmiş ve taban puanı tutturmuş olmaları gerekliliği kuralı 2006 yılı itibari ile kaldırılmış olmakla beraber bu kategorideki öğrencilerin ileriki yıllarda İngiltere’deki üniversitelerinden Türkiye’deki bir üniversiteye transfer olmak istemeleri durumunda sınav şartı aranacaktır.

SAT (asgari 1000 puan), ACT (asgari 21 puan), Abitur, French Baccalaureate, IGCSE- A level certificate, International Baccalaureat (IB) diplomalarına sahip kişiler yurtdışından alacakları diplomaların denkliği ya da transfer işlemleri için ÖSS sınavından taban puanı almak zorunda değildirler.

YöK’un Mayıs 2007 içersinde duyurduğu yeni yönetmeliğin 7.maddesine göre; “Yapılan denklik incelemesi sonucunda, yurtdışındaki üniversitelerin programlarında; programın müfredatı ile ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ile 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde, alınan diplomalara denklik verilmez.“

Ayrıntılı bilgi için: 
Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi
Tel : 0312 298 7142

Akare Magazin makalesinden alinmistir.

Academix Hakkında

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak 1996'dan beri dünyadaki pek çok prestijli dil okulu, lise ve üniversitenin Türkiye kayıt ofisi olarak çalışmaktayız. Tüm öğrencilerimize okul ve program seçiminden, kayıt işlemlerine, vize işlemlerinden, seyahat organizasyonuna kadar tüm aşamalarda ücretsiz danışmanlık sunmaktayız.Neden yurtdışı eğitim danışmalık hizmeti almalısınız?

Öğrenci Yorumları

University of Cattolica Political and Social Sciences Lisans Eğitimim

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler okumaya karar verdiğimde çok araştırdım. Ve Cattolica Üniversitesi’nin bu bölümde Avrupa’nın en iyilerin...   Devamı

Dila Kemerli
Dila Kemerli
Öğrenci
Enforex Barselona'da 2 Hafta İspanyolca Dil Eğitimim

İspanyolca'nın da yerinin çok büyük ve önemli olduğunu düşünerek profesyonel bir destek almak üzere Bağdat Caddesi Academix'ten randevu aldım ve Em...   Devamı

Onur Kara
Onur Kara
Öğrenci
Sprachcaffe Madrid'de 6 Ay İspanyolca

Öncelikle İspanya'da dil öğrenme hayalimi gerçekleştirdikleri için Academix ve Sayın Nilay Nazlı Özdemir’e teşekkürü bir borç bilirim. Daha öncesin...   Devamı

Batuhan Özdemir
Batuhan Özdemir
Öğrenci
Delfin Dublin Dil Okulu ve Çalışma İzni

Sonra çalışmaya başladığım firma sponsorluk teklifinde bulundu ve Dil okulumu tamamladıktan sonra İrlanda’ya oturum ve çalışma izni ile yerleştim b...   Devamı

Taha Tuğrul TÜRKEL
Taha Tuğrul TÜRKEL
Öğrenci
Tüm Yorumlar...

Danışman Yorumları

Universidad Catolica de Murcia (UCAM) Tavsiyeleri

Okul Ulusal Tarihi-Sanat Anıtı ilan edilen barok kilisesiyle birlikte, güzel, huzurlu, sessiz ve kolay ulaşım imkânına sahip bir ortamda yer almakt...   Devamı

Şilan ERBEK
Şilan ERBEK
Danışman
Almanya'da Yaz Okulu Tavsiyeleri

Neden Almanya'da yaz okulu programlarına katılmalı? Yabancı dil öğrenimi ne kadar küçük yaşta başlarsa o kadar sağlam ve çabuk elde edilen sonuçlar...   Devamı

Mehtap Alkaşi
Mehtap Alkaşi
Danışman
CES Dublin Tavsiyelerim

Avrupa’nın en yaşanılır başkenti olarak bilinmekte olan bu güzel İrlanda şehrine gerek çalışma izni gerekse huzur ve güvenliği nedeniyle artık eski...   Devamı

Emre AYAN
Emre AYAN
Danışman
Dublin City University Tavsiyelerim

Dublin merkeze olan uzaklığı otobüs ile ortalama 15-20 dakika olan okulun büyük ve yeşil kampüsünün içinde bulunan tarihi binaların bir tanesinde P...   Devamı

Çağlar Ölmeztürk
Çağlar Ölmeztürk
Danışman
Tüm Yorumlar...

Bizi Takip Edin

YURTDIŞI EĞİTİM NAVİGASYON

Yurtdışı Eğitim Hakkındaki Tüm Merak Edilenler