AVUSTRALYA VİZE MÜLAKATI VE GTE İPUÇLARI

Genuine Temporary Entrant (GTE)

Öğrenci vizesine başvuru yapan tüm başvuru sahiplerinin Avustralya’da eğitim almak için geçici süreliğine seyahat edecek olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. GTE şartı, Avustralya’nın ihtiyaç duyduğu becerileri geliştiren ve daha sonra kalıcı ikamet başvuru yapmayı düşünen katılımcıları bu hakkından muaf tutmaz.

GTE süreci nasıl değerlendirilir ?

Niyet Mektubu (Statement of Purpose)

Adayın başvuru sürecinde GTE kriterlerine hitap eden bir niyet mektubu sağlaması gerekecektir. Bu mektup, adayın GTE kriterlerini karşılayıp karşılamadığının değerlendirildiği birinci basamaktır. Niyet mektubu yazılmadan önce GTE kriterlerini karşılamak için gerekenleri detaylıca açıklayan Bakanlık Yönergesi 69’un okunması tavsiye edilmektedir. Niyet mektubunda adayın önceki eğitimi, eğitim ya da çalışma hayatında oluşmuş olabilecek boşluk, alınması düşünülen eğitimin içeriği ve bu eğitimin adayın planladığı geleceğe sağlayacağı katkı gibi konularda bilgi vermesi istenmektedir. Başarılı bir niyet mektubu yazmak için aşağıda belirtilen niyet mektubu kılavuzunu okumanız önerilir.

Avustralya'da yaşam

Yapılan değerlendirilmeler:

 • Adayın kendi ülkesinde veya yaşadığı şehirde benzer bir program varsa bu eğitimi tercih etmeme nedeni.
 • Avustralya’da ki eğitim bittikten sonra adayın kendi ülkesine geri dönme niyetini destekleyen kanıtlar
 • Adayın ekonomik durumu
 • Adayın önerilen kurs ve okul hakkındaki bilgi seviyesi
 • Önceki çalışma durumu ve yeterlilikleri
 • Planlanan yaşam ve hayat düzeni
 • Finansal istikrar
 • Tercih edilen kurs ile mevcut eğitim seviyesi arasındaki tutarlılık
 • Tercih edilen kursun, kendi ülkesindeki veya başka bir ülkedeki geçmiş veya gelecekteki istihdamla ilgili olması
 • Adayın kendi ülkesinde veya başka bir ülkede, önerilen kurs ile sahip olacağı nitelikler ile elde edilmesi beklenen maaş ve diğer kazançlar
 • Avustralya veya diğer ülkeler için önceki vize başvuruları

GTE Mülakatı:

Adayın GTE kriterlerini karşılama konusundaki uygunluğunu değerlendirmek için bir GTE mülakatına girmesi gerekebilir. Çoğu başvuru sahibi için GTE mülakatı sürecin son aşaması olduğundan, mülakatı için “gerekirse” iyi hazırlanması çok önemlidir.

Başarılı bir GTE mülakatı yapmak için sunulan ipuçlarımızı okumanızı tavsiye ederiz. 

GTE (Genuine Temporary Entrant) Görüşmesi Nedir?

GTE görüşmesi, GTE değerlendirme sürecinin son aşamasıdır. Her başvuru sahibinin GTE mülakatına girmesi gerekmeyebilir. GTE mülakatına katılma sebebi, başvuru sahibinin kendi ülkenin risk seviyesine ve bazen kendi ülkesi içindeki belirli bölgelere göre belirlenebilir. Adayın, okullar tarafından istenen GTE gereksinimlerini karşılayıp karşılanmadığı bu görüşme ile belirlenebilir. Başvuru sahibine yalnızca tek GTE görüşmesi fırsatı verilmektedir.

GTE görüşmesi için, iyi bir hazırlık yapılması gerekir. Başvuru sahibinin kendi eğitimi, kampüsü, mali durumu ve Avustralya'da ki yaşam hakkında gayretli bir araştırma yaptığına dair kanıt sunabilmesi beklenmektedir.

Başarılı Bir GTE Görüşmesi İçin İpuçları;

GTE görüşmesine hazırlanılmasına yardımcı olmak için aşağıda belirtilen noktalara hâkim olunması önerilir:

 • Adayın eğitim alacağı üniteler dâhil, katılacağı kursun/eğitimin yapısı ve içeriği
 • Neden bu eğitimin tercih edildiği ve adayın kendi ülkesine dönüşünde iş bulmasına ya da hali hazırdaki işine nasıl yardımcı olacağı
 • Adayın kendi üskesindeki çalışma koşulları ve beklenen maaş
 • Kurs/Eğitim ücreti ve Avustralya'daki yaşam masrafları
 • Eğitim alınacak kampüs ve bulunduğu yer ile detaylı açıklama yapılabilinmesi (Aday özellikle neden o kampüsü seçtiğini, kampüs ve çevresi hakkında bildiklerini açıklayabilmelidir.)
 • Avustralya'daki eğitim ile adayın ülkesindeki eğitim sistemini kıyaslaması
 • Avustralya yaşamı ve kültürü

GTE Görüşmesine Nasıl Hazırlanılmalıdır?

Aday aşağıdaki ipuçlarını kendisine rehber olarak kullanırsa, GTE mülakatını geçmekte şansı artacaktır. (Her şey hazırlıklı olmakla ilgili).

 • Araştırma aşaması: GTE görüşmesi araştırma yapmadan geçilemez. Niyetinizin gerçekten eğitim olduğunu kanıtlamak için kursunuzu, üniversitenizi, kampüsünüzü, mali durumunuzu, ülkenizdeki çalışma koşullarını ve Avustralya'da ki yaşam ve kültürü kapsamlı bir şekilde araştırdığınıza dair kanıt sunulmalıdır.
 • Açıklayıcı olmak: Genel yorumlarda bulunmak iyi bir mülakat puanı sağlamaz. Örneğin: kendi ülkenizdeki eğitim sistemi ile Avustralya'daki eğitim sistemi arasındaki fark sorulduğunda, sade bir şekilde "Avustralya eğitim sistemi daha pratiktir ve benim ülkemde ise daha teoriye dayalıdır" demek uygun olmayacaktır. Bu cevap doğru olsa bile daha detaylı bir açıklama gerekmektedir. Verilen cevap, ne sorulduğunun anlaşıldığı göstermelidir.
 • Örneklendirebilmek: Sorulan soruyu cevaplarken, uygun olduğu yerlerde örneklerle açıklayıcı cevaplar vermeye hazırlıklı olunmalıdır. Genel yorumlar mülakatı iyi bir skorla sonuçlanmasını sağlamayacaktır.
 • Gerçeklerle desteklemek: Her zaman söylenenleri kanıtlarla desteklemek gerekebilir. Örneğin, “Avustralya kültürü hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?” diye bir soru sorulursa, “Avustralyalılar genellikle rahat ve arkadaş canlısıdır” demek yeterli olmaz. Örneklerle ve olgusal gerçeklerle cevabın desteklemesi beklenir (Bunu sana kim söyledi? Onu nerede okudun? Bunu hangi bilgi kaynağından aldınız?)
 • Temiz bir dille konuşmak: Mülakat görüşmesi sırasında resmi, düzgün ve anlaşılır konuşulmalı, argoya kaçabilecek kelimelerden uzak durulmalıdır.
 • Cevapları metinden okumamak: Mülakatı yöneten kişi, verilen cevapların bir yerlerden okunup okumadığına dair katılımcıyı gözlemliyor olacaktır. Mülakatı için adaydan hazırlık yapmış olması beklenmektedir. Hazır cevaplardan okumak, mülakattan not kaybettirebilir.
 • Sakin olun: Mülakat sırasında gergin hissedilebilir, ancak sakin kalınması ve net düşünülmesi önemlidir. Sakin kalındığında cevaplar daha iyi ifade edilebilir.
 • Açıklama istenmekten çekinmeyin: Mülakat sırasında sorulan soru anlaşılamayabilir, anlaşılmayan soruyu görüşmeyi yapan kişiye sormaktan çekinilmemelidir. Görüşmeyi yapan kişiden soru net bir şekilde duyulmadı ise tekrar etmesini veya tam olarak ne sorduğundan emin olunamadıysa soruyu açıklamasını istemekten çekinilmemelidir.

Bazı örnek sorular;

GTE görüşmesi sırasında sorulabilecek bazı gerçek soru örnekleri:

 • Bize bu eğitimin/kursun yapısından ve bu yapı içerisinde özellikle sizin neleri beğendiğinizden bahsediniz.

Bu soruyu başarılı bir şekilde cevaplamak için:

Alınması planlanan eğitimin/kursun yapısını ve üzerinde çalışılacak ünitelerin anlaşıldığının gösterilmesi gerekmektedir. Örneğin, "zorunlu" üniteler ile "seçmeli" üniteler arasındaki fark bilinmelidir. Kurs adaya birden fazla ana dal sunuyor ise, hangi ana dalı seçileceği ve neden bu ana dalın alınmak istendiği bilinmeli ve açıklanabilmelidir. Toplamda kaç ünite çalışılması gerektiğinin farkında olunmalıdır ve bu ünitelerden bazıları hakkında yorum yapabiliyor olunması beklenecektir.

Ayrıca bu yapının ve programın neden seçildiği söylenebilmeli ve adaya özellikle neyin cazip geldiği açıklanabilmedir. Bu soru, seçilen kursun ve yapısının ne derece anlandığını göstermek için tasarlanmıştır.

 • Bize bu okulu seçmenizin üç ana nedenini anlatınız.

Bu soruyu başarıyla cevaplamak için:

Eğitim için seçilen kurumun neden seçildiğine ilişkin üç ana nedenin açık bir şekilde ifade edilebilmesi beklenmektedir. Sadece bu üç nedeni listelemek yeterli değildir – bunların açıklanması da istenmektedir. Burada doğru ya da yanlış bir cevap yoktur. Önemli olan adayın neden burada eğitim almayı tercih ettiğinizi gösterebilmesi ile ilgilidir.

Bu soruda bu üç nedeni araştırıp, diğer tüm okullar yerine neden bu okulun seçildiğini açıklıyor olunabilmesi gerekmektedir.

 • Avustralya kültürü hakkında bildiklerinizi bize anlatınız ve buradaki kültüre nasıl uyum sağlamayı planlıyorsunuz?

Avustralya kültürü hakkında araştırma yapılmış olunması beklenmektedir. Başka bir ülkeye seyahat etmek büyük bir adımdır.  Avustralya’da yaşamanın nasıl bir şey olduğu ve adayı nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olunması istenmektedir. Örneğin: (Avustralyalılar ve yaşam tarzları hakkında ne biliyorsun? Bunu nasıl biliyorsun?) sorusuna "Avustralyalılar dost canlısı insanlardır" gibi genel yorumlar yapılmaması önemlidir çünkü bu yeterli bir cevap değildir. Verilen cevap, bilgilerin nereden alındığını desteklemeli ve Avustralya'daki yaşamın nasıl bir şey olduğunun anlaşıldığı gösterilmelidir. Bu cevapta, çalışma kültürü ve genel yaşam hakkında bilinenler ifade edilebilmelidir.

Bu sorunun iki bölümü olduğuna dikkat etmek önemlidir. Avustralya kültürü hakkında bildiklerinizi açıkladıktan sonra, ülkeye nasıl uyum sağlamayı düşündüğünüzü açıklamalısınız. Bu kendi ülkenizde alışkın olduğunuzdan kesinlikle farklı olacaktır, peki Avustralya’daki şeylere alışmanızı sağlamak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

 

Academix Hakkında

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak 1996'dan beri dünyadaki pek çok prestijli dil okulu, lise ve üniversitenin Türkiye kayıt ofisi olarak çalışmaktayız. Tüm öğrencilerimize okul ve program seçiminden, kayıt işlemlerine, vize işlemlerinden, seyahat organizasyonuna kadar tüm aşamalarda ücretsiz danışmanlık sunmaktayız.Neden yurtdışı eğitim danışmalık hizmeti almalısınız?

Öğrenci Yorumları

Corona Sonrası Dublin'de İngilizce Eğitimi

İyi bir üniversitede eğitim almak ve sonrasında iyi bir firmada işe girebilmek için ilk ve önde gelen şartın İngilizce yeterliliği olduğu kanısında...   Devamı

Ethem Onur Alabaş
Ethem Onur Alabaş
Öğrenci
Dil Eğitimi Sonrası King’s College London'da Yüksek Lisans Eğitimi

Birden fazla yerle görüştüm ancak bana en çok güven veren yer Academix oldu.   Devamı

Fatma Yusein
Fatma Yusein
Öğrenci
Study International Relations at University of Venice in Italy

I’m Nigerian, currently studying and residing in Italy. I got to know about Academix Agency through the expo that was help in Hilton hotel in Ankar...   Devamı

Elyon Krimshap Kanto
Elyon Krimshap Kanto
Öğrenci
Kızım Doğa Hayal Ettiği Yerde, İtalya'da

Ben Nurten Korkem, kızım Doğa üniversite eğitimini yurt dışında almak isteyince ilk olarak uzun bir araştırma ve bilgi edinme dönemi yaşadık.   Devamı

Nurten Korkem
Nurten Korkem
Öğrenci
Tüm Yorumlar...

Danışman Yorumları

Kore'de Çalışma İzinli Dil Eğitimi

Kore’de Korece dil eğitimi almak isteyen öğrenciler Türkiye’ye özel uygulanan vize muafiyetinden yararlanarak 90 güne kadar vizesiz bir şekilde Kor...   Devamı

Hakan Nur
Hakan Nur
Danışman
İngiltere’de Hukuk Eğitimi - Yeni Avukatlık Sistemi

Bu yazımızda Eylül 2021’den itibarı ile yürürlüğe girecek olan yeni avukatlık sistemini ele alacağız.   Devamı

Hakan Nur
Hakan Nur
Danışman
Sat Subject Testler ve Essay Bölümü kaldırıldı mı?

Sat Subject Testler ve Essay Bölümü kaldırıldı mı? Sat Subject Testlerin yerine hangi sınavlara girmeliyiz?   Devamı

Aslı Uludoğan
Aslı Uludoğan
Danışman
Hollanda'da Lisans Eğitimi

Yurtdışında lisans eğitimleri için ilk akla gelen lokasyonlardan Hollanda ile ilgili detay bilgiler   Devamı

Burcu GENÇTÜRK
Burcu GENÇTÜRK
Danışman
Tüm Yorumlar...

Bizi Takip Edin

YURTDIŞI EĞİTİM NAVİGASYON

Yurtdışı Eğitim Hakkındaki Tüm Merak Edilenler