AMERİKA’DA EĞİTİM ÖZEL DOSYA:

Amerika’da Eğitim Özel Dosya: 

Hayalleriin Başladığı Nokta

Fırsatlar Ülkesi diye yerleşmiş ya aklımıza bir kere, eğitim fırsatını da burada yakalamaya çalışır çoğumuz. Bunu hayal eder. Hayaller buradan başlar ve gidebildiği yere kadar gider. Gerçekten de 3500’ün üzerinde yüksek öğrenim kurumu olan Amerika’da herkes arzu ettiği eğitimi bulabilir...

Amerika'da üniversiteler, öğrenime Ağustos sonlarında veya Eylül'ün ilk yarısında başlarlar. Ders yılı Mayıs’ta veya en geç Haziran başlarında biter. Öğrencinin ders yılı boyunca okula devamı mecburidir. Birçok üniversitede ders yılı sömester denen iki eşit kısma bölünmüştür. Ayrıca yaz dönemi vardır. Bir kısım üniversitede ise takvim yılı dört eşit kısma ayrılmıştır. Öğrenciler yaz dönemlerine katılıp katılmamakta serbesttirler.

Amerikan Üniversitelerine Giriş Şartları

Amerikan üniversitelerine giriş şartları içinde en önemlileri, öğrencinin bilgi düzeyi, akademik durumu, bilgi ve yetenek testlerinde aldığı sonuçlar, referans mektupları ve Amerika'da öğrenim ve geçim masraflarını karşılayabilmektir.

İngilizce Bilgi Düzeyi

Amerikan üniversitelerinde okumanın temel şartlarından bir tanesi, İngilizce dilini, dersleri bir Amerikalı öğrenci kadar anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde bilmektir. Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, Amerika'daki herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programına katılabilmesi mümkün değildir.    İngilizce düzeyi TOEFL testi ile ölçülür.

Öğrencinin Akademik Durumu

Öğrencinin herhangi bir üniversiteye kabul edilebilmesi için daha önceki öğrenimi süresince başarılı olması gerekir. Örneğin, lisans öğrenimi için başvuran öğrenciden lise, yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren transkriptler istenir. Birçok üniversite, kabul şartı olarak en az B (10 üzerinden 7.5 ya da 4 üzerinden 3) genel not ortalaması ister. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden başka birçok üniversite de vardır. Dereceye girmek de (örneğin 57 öğrenci içinde 4'üncü olmak) kabulde önemli rol oynar.​​​​​​​

Bilgi ve Yetenek Testleri

Amerikan üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen testlere girmeleri istenebilir.​​​​​​​

Referans Mektupları

Amerikan üniversitelerine başvuran öğrencilerden istenen, genellikle öğrencinin hocaları tarafından yazılan, öğrencinin derslerdeki başarısını, sınıftaki tutumunu, kültürel ve sosyal faaliyetlerini, arkadaşlarıyla uyumunu vb. belirten ve öğrenciyi üniversiteye tavsiye eden belgelerdir.​​​​​​​

Amerika'daki Masrafları Karşılayabilmek

Öğrenci yeterli maddi imkanı olduğunu bir banka mektubu ile ya da bir burs belgesi ile kanıtlamalıdır. Banka mektubu, bankadan alınan ve öğrencinin veya ailesinin o bankada belirli miktarda parası olduğunu belirten bir yazıdan ibarettir.​​​​​​​

Eğitim ve Yaşam Maliyeti

Amerika'da öğrenim masrafları normal olarak ve okuldan okula değişmek üzere,

 

Üniversite (yıllık)                             $5,000 – $28,000  

 

Yaşam (yıllık)                                     $11,000 - $19,000

 

Çalışma İmkanı

Amerika'da yabancı öğrencilerin hem çalışıp hem okumaları ve böylece masraflarını karşılamaları, normal olarak, mümkün değildir. Ancak, Amerika'da öğrenime başladıktan sonra okulda ufak bir iş sağlanabilir. Maddi yönden beklenmedik bir sıkıntıya düşen öğrencilere de öğrenimlerini aksatmamak koşuluyla ve haftada 20 saati geçmemek üzere, birinci yıldan sonra çalışma izni verilebilir. Bu gibi işlerde çalışan öğrenci normalde masrafın ancak bir bölümünü karşılayabilir. Çünkü bunlar genelde düşük ücretli ve geçici işlerdir. Esasen, Amerika'daki bütün masraflarınızı karşılayabileceğinizi kanıtlayan bir mali durum belgesi sunmadan öğrenci vizesi alamayacağınızı unutmayın.​​​​​​​

Burs İmkanları

Yabancı öğrencilerin Amerikan üniversitelerinden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Normal olarak, üniversiteler yabancı öğrencilere ilk sene burs ya da asistanlık vermeme eğilimindedirler. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs için gözönüne alınabilirler. Bununla birlikte, akademik bakımdan, test sonuçları ve İngilizce bakımından en üst düzeyde başarı göstermiş olan öğrencilerin birinci yılda ve ilk aşamada burs almaları mümkün olabilir. Burslar çoğunlukla kısmidir, yani genellikle toplam masrafın yalnızca bir kısmını karşılar. Yüksek lisans ve doktorada burs imkanları lisansa göre daha fazladır. Devlet okullarının çoğu lisans düzeyindeki yabancı öğrencilere hiç burs vermez. Çok iyi İngilizce bilen, TOEFL ve SAT sınavlarında üst %1'e girebilen lise birinci, ikinci ya da üçüncülerinin, veya not ortalaması 10 üzerinden en az 8.5 - 9 (5 üzerinden 4.2 - 4.5) olanlar, çok iyi referansları ve aynı zamanda kültürel, sportif, bilimsel vb. ödülleri veya aktiviteleri olması durumunda bazı Amerikan üniversitelerinden burs alabilirler. Ancak, sonuçta bu düzeydeki öğrencilerin bile küçük bir bölümünün gerçek anlamda burs alabildiği unutulmamalıdır. Diğer taraftan, İngilizce ve akademik başarı yönünden yeterli olan ve Amerikan üniversitelerine öğrenci olarak kabul edilen Türkiye çapındaki başarılı sporcular, kabul edildikleri üniversiteden, genellikle birinci seneden sonra ve başarılarının devamına bağlı olarak bir miktar spor bursu alabilirler. Spor bursu alan öğrenci hem sporu hem de öğrenimi birarada yürütmek zorundadır. Spor bursu yalnızca lisans düzeyinde verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlar da yurtdışında lisansüstü öğrenim için burs vermektedirler. Ayrıca yurtdışında üniversite ve dil öğrenimi için Türk bankalarından öğrenim kredisi almak da mümkündür.​​​​​​​

Fulbright Öğrenim Bursları

Fulbright Öğrenim Bursları, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki Türk vatandaşı öğrencilere verilir. Burslar tıp dalları hariç bütün dallar için açıktır. Yüksek lisans burslarına başvurabilmek için öğrencinin çok iyi İngilizce bilmesi, üniversite mezunu veya üniversite son sınıf öğrencisi olması, 30 yaşından büyük olmaması, üniversite ders notu ortalamasının 10 üzerinden en az 7.5 (4 üzerinden 3.20) olması şarttır. Doktora bursları için ise, Türkiye'deki bir doktora programına kayıtlı olması, çok iyi İngilizce bilmesi ve 30 yaşından büyük olmaması gerekir.

Gerek yüksek lisans gerekse doktora burslarına başvuranların TOEFL ve GRE (işletmeciler için GRE yerine GMAT) sınavlarına da girmeleri şarttır. Fulbright Bursları öğrenime başlama tarihinden 2 yıl kadar önce ilan edilir. Örneğin Eylül 2004’de öğrenime başlayacak öğrenciler Kasım 2002'dan itibaren Fulbright Eğitim Komisyonu’na başvurabilirler. Başvurular 2003 Temmuz’unun sonuna kadar tamamlanmalıdır.

Fulbright Bursları ve şartları hakkında daha detaylı bilgi www.fulbright.org.tr sitemizde bulunabilir.​​​​​​​

Amerika'da Okumaya Karar Verdiyseniz...

Yapmanız gerekenler:

1. Uygun gördüğünüz 10-20 kadar okula yazarak bilgi ve başvuru formu isteyiniz. Normal olarak bir yıl öncesinden (bazı okullara 6 ay öncesinden) başvurmanız gerekir. Amerika'ya bundan daha çabuk gitmek isteyenler Amerikan üniversitelerinin Türkiye temsilcilerine başvurmak zorundadırlar.

2.Üniversitelerden gelen bilgi ve başvuru formlarını inceleyiniz. Bu formlarda okulu tanıtan ve giriş şartlarını belirten en son ve detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

3. Amerika'da öğrenime karar verdikten sonra en kısa zamanda üniversitelerin şart koştuğu testlere girmek ve sonuçları üniversitelere ulaştırmak için gerekli teşebbüslere geçiniz.

4. Girebileceğinize inandığınız üniversitelerin formlarını doldurup başvuru ücreti ve istenen belgeler (diploma veya çıkış belgesi, transkript, banka mektubu, referans mektupları, test sonuçları vs.) ile birlikte üniversitelere ulaştırınız. Başvuru ücreti (genellikle $30 - $100 arasında) bankaların kambiyo servislerinden alınacak çek ile ödenebileceği gibi bazı okullara yurtdışında geçerli olan kredi kartlarıyla da ödenebilir.

5.En az 3 üniversiteye kesin başvuru yapınız. Sadece bir üniversiteye başvurduğunuzda, o okul sizi kabul etmezse başka okullara başvuru için geç kalmış olabilirsiniz.

6. Başvurduğunuz üniversite, evrakınızı inceledikten sonra sizi kabul ederse bunu belirten bir akseptans gönderir. Bununla öğrenci pasaportu almak için Milli Eğitim Bakanlığı’na ve öğrenci ya da mübadil ziyaretçi vizesi almak için de Amerikan konsolosluğuna başvurunuz.

7. Amerika'ya gitmeden önce her kaynaktan ve şahıstan faydalanarak İngilizcenizi ilerletmeye, Amerika ve özellikle de gideceğiniz bölge ve okul hakkında bilginizi artırmaya gayret ediniz.​​​​​​​

Amerika'da İngilizce

İngilizceleri yeterli olmayanlar, üniversiteler yerine Amerika'daki dil okullarından kabul belgesi sağlayabilirler ve bu okullarda İngilizcelerini geliştirebilirler. Amerikan üniversitelerinin birçoğunda İngilizce dil okulu vardır. Öğrencinin, üniversiteye bağlı bir dil okuluna kabul edilmesinin, normalde, üniversiteye de kabul anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Dil okuluna devam eden öğrenci, üniversiteye girebilmek için ayrıca başvuruda bulunmak zorundadır.

Amerika'da bir aylık İngilizce öğrenimi için okul ve geçim masrafı olarak normalde en az $2,000 gereklidir. Bazı 2 yıllık yüksek okullarına bağlı programlarda bu masraf ayda $1,500’a kadar inebilir. Buna karşılık masrafınız bazı okullarda ve bölgelerde $4,500’ıgeçebilir. ​​​​​​​

Bir Alternatif: Community College

​​​​​​​Amerika'da lise öğreniminden sonra işletme, iş idaresi, muhasebe, yöneticilik, mühendislik teknolojisi, bilgisayar operatörlüğü, sağlık uzmanlığı ve daha pekçok başka dalda öğrenim görebileceğiniz iki yıllık meslek yüksek okulları (Community College) vardır. Bu listedeki okulların her birinin kendi dil okulu vardır ve bunu bitirdikten sonra aynı okulda akademik programa devam etme şansı yüksektir. İki yıllık yüksek okullara giriş dört yıllık okullara göre normalde daha kolaydır ve daha ucuzdur. Bu okullarda yüksek not ortalaması tutturan öğrencilerin ara sınıftan ya da mezuniyetten sonra dört yıllık üniversitelere transferi mümkündür.

Akare Magazin makalesinden alinmistir.

Academix Hakkında

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak 1996'dan beri dünyadaki pek çok prestijli dil okulu, lise ve üniversitenin Türkiye kayıt ofisi olarak çalışmaktayız. Tüm öğrencilerimize okul ve program seçiminden, kayıt işlemlerine, vize işlemlerinden, seyahat organizasyonuna kadar tüm aşamalarda ücretsiz danışmanlık sunmaktayız.Neden yurtdışı eğitim danışmalık hizmeti almalısınız?

Öğrenci Yorumları

İtalya, University Of Padua'da Eğitim

Padova Üniversitesi İnsan Hakları bölümüne yüksek lisans için başvurumu yaptım ve 2020 Haziran’da kabul mektubumu almıştım.   Devamı

Elif Bakar
Elif Bakar
Öğrenci
Kanada VanWest College

Merhabalar Sevgili Academix Ailesi, Sizlere Kanada yolculuğumun nasıl başladığı ve sürecin nasıl gittiğini anlatmak istiyorum   Devamı

Türkan Berfin Dişikitli
Türkan Berfin Dişikitli
Öğrenci
Mükemmel İki Yıl İçin İtalya’da Master: Politecnico Di Milano Maceram

2018’de İzmir Yaşar Holding’te çalışırken tamamen tesadüf eseri, bir gideyim ne varmış bir bakayım diyerek gittiğim yurtdışı eğitim fuarında tanışt...   Devamı

Emre Danışan
Emre Danışan
Öğrenci
Ücretsiz Master Danışmanlığı ile İskoçya'da Eğitim

Hayatımın en önemli kararlarından birini verirken küçük bir araştırma yapıp bir eğitim danışmanı ile çalışmaya karar verdim. Böylece Academix aile...   Devamı

Gizem Kılıçarslan
Gizem Kılıçarslan
Öğrenci
Tüm Yorumlar...

Danışman Yorumları

Sat Subject Testler ve Essay Bölümü kaldırıldı mı?

Sat Subject Testler ve Essay Bölümü kaldırıldı mı? Sat Subject Testlerin yerine hangi sınavlara girmeliyiz?   Devamı

Aslı Uludoğan
Aslı Uludoğan
Danışman
Hollanda'da Lisans Eğitimi

Yurtdışında lisans eğitimleri için ilk akla gelen lokasyonlardan Hollanda ile ilgili detay bilgiler   Devamı

Burcu GENÇTÜRK
Burcu GENÇTÜRK
Danışman
Kanada'da Dil Eğitimi ve Çalışma İzni

Düşük şiddet ve suç oranı, ortalama yaşam süresinin uzunluğu, güvenliği, eşitlikçi eğitim sistemi ve huzurlu ortamıyla Birleşmiş Milletler tarafınd...   Devamı

Deniz KAYA
Deniz KAYA
Danışman
Online Eğitimin Faydaları

Online eğitimler örgün eğitimin aksine zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrencilerin istediği zaman istediği yerde eğitim almasını mümkün kılar.   Devamı

Deniz KAYA
Deniz KAYA
Danışman
Tüm Yorumlar...

Bizi Takip Edin

YURTDIŞI EĞİTİM NAVİGASYON

Yurtdışı Eğitim Hakkındaki Tüm Merak Edilenler