TÜRK KADINLARI İÇİN ILAC LİDERLİK BURSLARI 2019

ILAC Dil Okulu Türk Kadınları Bursu’nun amacı, genç Türk kadınlarını Kanada’da dünya standartlarında bir kurumda İngilizce öğrenmeleri için fırsatlar yaratarak güçlendirmektir.

BAŞVURU SÜRECİ

Adım 1: Burs için uygun olduğunuzdan emin olmak için tüm Kural ve Düzenlemeleri inceleyin

Adım 2: Aşağıdaki iki bölümden oluşan soruyu yanıtlayan bir dakikalık bir video oluşturun:

Topluluğunuzdaki olumlu sosyal değişimi desteklemek için ne yapıyorsunuz?

ILAC’da İngilizce öğrenmek için bu burs başarılı bir lider olmanıza nasıl yardımcı olacaktır?

Adım 3: İki (2) Destek Mektubu sağlayın:

Devlet onaylı bir üniversitede, kolejde veya lisede, devlet memurunda, polis memurunda, tıp doktorunda veya topluluk liderinde eski veya mevcut profesörlerden birinden hakkinizdan bir referans mektubu alin.

Türkiye’deki ILAC’I temsil eden bir dil okulu acentasindan destek mektubu alin.(TA)

Adım 4: Verilen talimatları izleyerek çevrimiçi başvurunuz.

Türk Kadınları için ILAC Liderlik Bursları

RESMI KURALLAR VE DÜZENLEMELER

Kazanimlar icin herhangi bir satin alma yoktur. Uygulama Türkiye’de yasayanlara açıktır. Adaylar program başlangıcında kadın olmalı ve en az 19 yaşında olmalıdır. Bir başvuruda bulunan başvuru sahipleri, bu resmi kurallara ve düzenlemelere ("Burs kuralları") ve Kanada Uluslararası Dil Akademisi'nin ("ILAC") ve Türkiye'deki onaylı bir Türk Dil okulu acentasi ("TA") kararlarına uymayı kabul ederler. Bursların tüm yönlerine saygılı olmak.

1. BAŞVURU SÜRESİ:

ILAC Türkiye Kadınlar Başvurusu Bursları ("Burslar") 1 Nisan 2019'da saat 9: 00'da Doğu Standart Saati'nde (ET) ("Burs Açılış Tarihi") başlar ve kapanır. 1 Temmuz 2019, 23:59:59 PM ET ("Bursun Kapatıldığı Tarih"). Bursun Açık Tarihi ile Bursun Kapatıldığı Tarih arasındaki süre bundan böyle "Burs Başvuru Dönemi" olarak anılacaktır.

2. UYGUNLUK KRİTERLERİ:

a) Türkiye'de doğmak ya da şu anda Türkiye'de yaşamak. *

b) Kadın olmak ve program başladığında 19 yaşında olmak.

c) Biri devlet onaylı bir üniversitede, kolejde veya lisede, eski veya mevcut bir profesörden veya ogretmenlerden diğeri onaylanmış bir Türk Dil okulu acentasi olmak uzere iki adet destek referans mektubu alin.

d) Kanada'ya uluslararası öğrenci vizesi alabilecektir. **

e) Topluluk hizmeti ve liderlik alanındaki başarılarınızi ve hedeflerinizi açıklayan bir dakikalık bir video hazirlayin ve basvurunuza ekleyerek online basvurun.

f) Kanada'da uçak bileti, konaklama, yerel ulaşım ve yemekler dahil tüm ek masrafları karşılayabilecegenizden emin olun.

g) Burs, çocukları veya temsilcilerinin eşleri ve çalışanları dahil olmak üzere, ILAC'ın aile üyelerine veya ortak ajan personeline veya ortaklarından hiçbirine doğrudan açık değildir.

3. GİRİŞ NASIL:

a) Aşağıdaki iki bölümlü soruyu cevaplayan bir video gönderin:

• Topluluğunuzdaki olumlu sosyal değişimi desteklemek için ne yapıyorsunuz?

• Burs ile ILAC'da İngilizce öğrenmek başarılı bir kadın lider olmanıza nasıl yardımcı olacaktır?

b) Video gönderimi bir (1) dakikadan uzun olmamalıdır.

c) Bir (1) dakikadan uzun videolar otomatik olarak diskalifiye edilecektir.

d) Video gönderimi Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir.

e) Kişi başına bir (1) giriş sınırı vardır.

f) Resmi antetli kağıda iki adet Destek Mektubu verin: Biri devlet onaylı bir üniversitede, kolejde veya lisede eski veya mevcut bir profesörde, diğeri de onaylı bir Türk Dil okulu acentasindan.

g) Girişler yalnızca Burs Başvuru Süresi boyunca kabul edilecektir.

h) Burs Başvuru Sürecinde ve sonrasında otuz (30) gün boyunca e-postasında veya posta adresinde yapılan değişiklikleri TA'ya bildirmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

i) Otomatik veya tekrarlı elektronik gönderimlerle yapılan yazılar diskalifiye edilecektir. Giriş girişlerinin sunulmasını önleyen iletim hatalarından TA sorumlu olmayacaktır. Eğer TA, kendi takdirine bağlı olarak, bir kişinin birden fazla (1) giriş teklifinde bulunduğundan şüphelenirse ve girişleri Bursa katılımdan diskalifiye edilir. Potansiyel bir Kazananın kimliği ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, giriş, çevrimiçi giriş formunda ad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi ve posta / posta kodu ile belirtilen kişiye ait sayılır.

4. ÖDÜL:

a) ILAC, başvuru sahibi başına bir (1) Burs sınırında on (10) Burs (aşağıda tanımlandığı şekilde) verecektir. Her Burs sadece ders içindir ve 10,000 Kanada Doları değerindedir.

b) Her Kazanan, İngilizce'yi ILAC'ta İkinci Dil olarak (ESL) İngilizce öğrenmek için Burs alacak. Burslar nakit para veya alternatif bir ödül ile değiştirilemez ve müsaitlik durumuna bağlı olarak 31 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlidir.

c) Burslar transfer edilemez ve ILAC tarafından seçilen önceden belirlenmiş çalışma süresi boyunca kullanılmalıdır.

d) Kazananlar, ILAC Toronto'da eğitim görecek ve İngilizce seviyelerine göre sınıflara yerleştirilecektir.

e) Diğer tüm masraflar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, uçak bileti, konaklama, yemek, sağlık sigortası, tıbbi seyahat belgeleri, pasaport ve / veya vize ücretleri ve tüm kişisel masraflar dahil, Kazanan'ın sorumluluğundadır.

f) Mücbir Sebep seçilen programın iptaline neden olursa, ILAC Bursu karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sürede yeniden tahsis etmek için Kazanan (lar) ile birlikte çalışacaktır.

5. BİLDİRİM VE ÖDÜL KABULU:

a) ILAC ve TA, Kazananlar ile Bursun Kapatılma Tarihinden en geç otuz (30) gün sonra telefonla veya eposta ile irtibata geçecektir.

b) ILAC ve TA tüm Kazananların isimlerini ve videolarını web sitesinde ve sosyal medya platformlarında yayınlayacaktır.

c) TA hakimler paneline sunulacak en fazla 30 finalist seçecektir.

d) Kazanan, bildirimi takip eden yedi (7) iş günü içerisinde bulunamaz veya cevap veremezse, seçilen başvuru sahibi diskalifiye edilir ve (i) temas yapılana kadar önceki 30 seçilen aday arasından rastgele seçilecektir. yeni seçilen başvuran ile, veya (ii) hangisi önce gelirse, daha fazla giriş mümkün değildir. Seçilen herhangi bir başvuru sahibini bilgilendirmedeki başarısız girişimlerden ILAC sorumlu olmayacaktır.

e) Kazananlar, bu Burs Kurallarına uygunluklarını ve uygunluklarını onaylamalıdır. Kazananlar (i) uçak bileti rezervasyonundan önce geçerli seyahat belgelerinin kanıtını ve (ii) Kanada'da eğitim görmek için geçerli vize ve çalışma iznine sahip olmalıdır. Kazananlar, Burs Kurallarına uyumu onaylayan ve ILAC ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri, ilgili şirketler veya acenteleri ve ilgili görevlileri, direktörleri, çalışanları ve acentelerini serbest bırakan bir Bildirim ve Onay Formunu ("Yayın Formu") imzalamalı ve iade etmelidir. (toplu olarak "Yayınlar"), Kazanan tarafından Bursa katılım ve Kazanan tarafından yerine verilen Bursun kabulü ile ilgili tüm sorumluluklardan. e) Kazananlar, ILAC'ta iken, tüm ILAC öğrenci politikalarına uymaktan tek sorumlu olacağı konusunda hemfikir olmalıdır.

f) Kazananların, doğrulama sürecinin bir parçası olarak kimlik kanıtı sunmaları istenebilir. ILAC, tatmin edici bir kimlik kanıtı talebinin ILAC tarafından talep edildikten sonraki beş (5) iş günü içinde kazanamayan herhangi bir Kazanandan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

g) Seçilen bir adayın herhangi bir sebeple Bursu kabul edememesi durumunda, uygun olan tüm başvurular arasından rastgele bir yeni aday seçilecektir. Burs herhangi bir sebepten herhangi bir sebeple bir Kazanan tarafından kaybedilirse, uygun olan tüm katılımcılar arasından rastgele bir yeni başvuru sahibi seçilecektir. Bir ILAC çalışanı, usulüne uygun olarak doldurulmuş olan Yayın Formunu aldıktan sonra on (10) gün içinde Kazananla irtibata geçecektir.

h) Kazananlardan, Kazananların ILAC şartlarını ve koşullarını anladığını ve kabul ettiğini bildiren ILAC Rezervasyon Formunu doldurmaları istenecektir. Rezervasyon Formu'nu imzaladıktan sonra, Kazananlar, ödemeye ilişkin koşullar hariç olmak üzere bu şart ve koşullara bağlı olacaktır. Seyahat için kazananların uygunluğu, detaylı bir sağlık formu da dahil olmak üzere ILAC başvurusunun tamamlanmasına ve incelenmesine dayanır. ILAC, seyahat noktasında bulunamayacak herhangi bir tıbbi sorun veya ihtiyaç olması durumunda, Bursa katılmayı reddetme hakkını saklı tutar. Varsa, Kanada için vize almak Kazanan'ın sorumluluğundadır. ILAC hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bir katılımcının zaman içinde vize almaması veya bir katılımcı ILAC'a resmi olarak kabul edildikten sonra reddedilmiş bir vize başvurusunun reddedilmesi durumunda, ödülün değerinin iadesi veya transferini gerçekleştirmez.

6. KAZANANIN ADI VE GÖRÜNTÜSÜ:

Bursa girerek, Bursu Kazanan kişi, adı, şehir ve il / il / ikamet durumu (varsa), benzerliği, fotoğrafları ve videoları, herhangi bir şekilde bağlantılı olarak Tanıtım Tarafları adına veya adına yapılan tanıtım. Ek olarak, Promosyon Tarafları, Gelecekteki promosyonlarda, reklamlarda ve benzerlerinde kalıcı olarak ve Kazanan'a ödenmemiş ücretler olmadan kullanılmak üzere ILAC'da iken Burs Kazananını fotoğraflama hakkına sahip olacaklardır.

7. GENEL ŞARTLAR:

a) Bu Burs Ontario yasalarına tabidir. Bu Burstan kaynaklanan tüm uygulanabilir vergi yükümlülüğü, her Kazanan'ın sorumluluğundadır.

b) Başvuru sahibi, ILAC ve TA'yı, Bursa katılımın neden olduğu veya sonuçta ortaya çıkmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk, kayıp, zarar veya tazminattan veya bir başvuru sahibinin zarar görmesi veya zarar görmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bursun kabul edilmesinden veya kullanılmasından serbest bırakır onların mülkü.

c) ILAC ve TA, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Burs Kurallarını koyduğu tespit edildiği takdirde herhangi bir başvurucuyu Burstan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

d) ILAC ve TA, bu Bursun teklifindeki veya yönetimindeki tipografik veya diğer hatalardan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, reklamcılıktaki hatalar, Burs Kuralları veya Ödül Kazananının duyurulması dahil olmak üzere sorumlu değildir.

e) Potansiyel bir başvuru sahibinin herhangi bir sebeple Bursa başarılı bir şekilde girememesi durumunda, herhangi bir internet veya telefon şebekesinin herhangi bir problemi veya teknik arızası veya Burs sırasındaki yayın iletimi dahil olmak üzere ILAC veya TA tarafından sorumluluk kabul edilmez. ILAC ve TA, tahrif edilmiş, gecikmiş, kaybolan, hasar görmüş, yanlış yönlendirilmiş, eksik veya tamamlanmamış girişlerden sorumlu değildir. İletim kanıtı (ekran görüntüleri vb.) Teslim kanıtı değildir.

f) Bir başvuru sahibinin ya da başka bir kişinin herhangi bir web sitesine kasten zarar vermesi veya bu Bursun meşru bir şekilde çalışmasını baltalaması yönündeki herhangi bir girişim ceza ve medeni kanunları ihlal edebilir. Böyle bir girişimde bulunulması halinde, ILAC ve TA, bu tür bir kişiden yasaların izin verdiği ölçüde tazminat ve tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

g) Tüm başvuru sahipleri, Bursa girme koşulu olarak, Promosyon Taraflarını, herhangi bir şekilde olabilecek her türlü sorumluluk, iddia veya eylemden ve her ne şekilde olursa olsun, elde edilebilecek kişi veya mülklerden kaynaklanan her türlü yaralanma, zarar veya ziyandan serbest bırakmayı kabul eder. Burs sayfasına erişimle bağlantılı olarak; bir burs göndermek veya Bursun herhangi bir yönüne katılmak; Verilen herhangi bir Bursun alınması, mülkiyeti veya kullanımı; veya Bursla ilgili herhangi bir etkinliğe katılmak, katılmak veya / veya seyahate katılmak. Kazananlar, teslim edildikten sonra Burslarında tüm kayıp veya hasar riski taşıyacaklardır.

h) Tüm Burs Kazananlar, çalışmalarına ILAC'da başlama şartı olarak, Burs Programının kurallarını ve düzenlemelerini ana hatlarıyla anlatan bir sözleşme imzalamaları gerekecektir. Ayrıca, tüm Kazananlar, Bursu kabul ederek tüm ILAC politikalarına tabi olacaklarını kabul ve beyan eder.

8. DEĞİŞİM VEYA FESİH:

ILAC ve TA, ILAC'ın yönetimini, bütünlüğünü veya bütünlüğünü bozabilecek herhangi bir sahtekarlık veya teknik başarısızlık durumunda, bu Bursu sorumluluk almadan feshetme, askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bursun güvenliği veya herhangi bir başka faktör, önceden bildirimde bulunmak veya yayın yapmaksızın bu Bursun yürütülmesine müdahale ederse. Bursun erken feshedilmesi durumunda, çevrimiçi olarak bir bildirim yayınlanacak ve Bursu vermek için rastgele bir çekiliş sona erme tarihinden önce alınan tüm uygun girişlerden yapılacaktır.

9. KİŞİSEL BİLGİLER:

ILAC ve TA, gizlilik hakkınıza saygı duymaktadır. Bu Bursu girerek her başvuru sahibi, ILAC'a ve TA'ya,

(a) bu Bursu idare etmek

(b) ile ilgili amaçlar dahil olmak üzere, gizlilik politikasına uygun olarak girişi ile birlikte sunulan kişisel bilgileri toplama, saklama ve kullanma izni verir. Gelecekteki Burslar ile ilgili olarak başvuru sahibi,

(c) mal ve hizmetleriyle ilgili olarak başvuran ile iletişim kurmak.

10. KAZANANLARIN AÇIKLAMASI: Kazananların resmi bir listesi ILAC web sitesinde ve 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren sosyal medyada yayınlanacaktır. * Burs Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına açık değildir. ** Kanada hükümeti, vize başvurularını sebepsiz olarak onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar. Lütfen uygun olup olmadığını öğrenmek için yerel konsolosluğunuza başvurun veya çevrimiçi olun: https://www.Canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/studyCanada/study-permit.html

Academix Hakkında

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak 1996'dan beri dünyadaki pek çok prestijli dil okulu, lise ve üniversitenin Türkiye kayıt ofisi olarak çalışmaktayız. Tüm öğrencilerimize okul ve program seçiminden, kayıt işlemlerine, vize işlemlerinden, seyahat organizasyonuna kadar tüm aşamalarda ücretsiz danışmanlık sunmaktayız.Neden yurtdışı eğitim danışmalık hizmeti almalısınız?

Öğrenci Yorumları

Academix ile İrlanda'da Üniversite Eğitimim

academix ile irlanda'da eğitim alan öğrencimiz Dublin City University'deki tecrübelerini bizimle paylaşıyor   Devamı

Can YÜCEL
Can YÜCEL
Öğrenci
Academix'le Brighton'da Genel İngilizce ve Eastbourne'da IELTS Hazı...

Öğrencimiz Mehmet Altay'ın danışmanı Asiye yardımıyla Academix'le Brighton'da Genel İngilizce ve Eastbourne'da IELTS Hazırlık Eğitim süreci   Devamı

Mehmet Altay
Mehmet Altay
Öğrenci
İngilizce Öğrenme Serüvenim: Academix ile Yola Çıktım, Cambridge'de...

İngilizce öğrenme amacıyla Academix danışmanlık şirketiyle çalışmaya karar verdim. Cambridge Stafford House'da eğitim aldım ve Edinburgh'da geçirdi...   Devamı

Merve TEKE
Merve TEKE
Öğrenci
Academix'le Eastbourne'da Dil Okulu Deneyimim

Eastbourne'da dil okulu deneyimim: Sosyal aktiviteler eksik, konaklama ve şehir memnun edici. Yaz dönemi tercih edilmeli. Yemekler zorlayıcı, ekono...   Devamı

Şeyma G
Şeyma G
Öğrenci
Tüm Yorumlar...

Danışman Yorumları

London South Bank Üniversitesi: Geleceğinizi Şekillendirecek Eğitim...

LSBU, Londra'nın kalbinde, Thames Nehri'nin hemen kıyısında yer alıyor. Bu özel konum, öğrencilere kentin kültürüne, iş dünyasına ve sosyal yaşamı...   Devamı

Serpil Gündüz Coşar
Serpil Gündüz Coşar
Danışman
Regent University London: Eğitim ve Lokasyonda Mükemmeliyet

Regent University London, Regent Park'ın içinde muhteşem bir konuma ve kampüse sahip olarak öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunan öncü bir kurum...   Devamı

Serpil Gündüz Coşar
Serpil Gündüz Coşar
Danışman
Akdeniz’in En Huzurlu Adası Malta

Yerli halkın ‘görkemli’ olarak adlandırdığı, tüm yapıların adaya özgü sarı taş ile inşa edildiği Malta’nın, doğal limanları, ılıman iklimi ve çok k...   Devamı

Mustafa Fidan
Mustafa Fidan
Danışman
Dubai'de Eğitim ve Yaşam

Dubai; herhangi bir Avrupa kentini aratmayan modernliğe sahip bir şehirdir. İhtişamlı gökdelenleri, estetik yapıları, göz kamaştıran sahilleri ve t...   Devamı

Mustafa Fidan
Mustafa Fidan
Danışman
Tüm Yorumlar...

Bizi Takip Edin

YURTDIŞI EĞİTİM NAVİGASYON

Yurtdışı Eğitim Hakkındaki Tüm Merak Edilenler