BİLGİ İSTE İLETİŞİM
International Business

International Business

 Yenilikçi MIB programı tamamen uluslararası iş dünyası hakkında bilgi almak ve şirketlerin ihtiyaçlarına uygun yetkinlikleri aktarmak için hazırlanmıştır. Pratik Çalışmalarımız, çok kültürlü deneyimimiz, akademik deneyimimiz ve teorik bilgilerimizi aktarmak temel amacı ile programı düzenlenmiştir.

Firmalarla işbirliği, katılımcılara uluslararası yönetiminde proaktif çalışma imkanı sunmak ve uluslararası bir kariyer yaşatmak, en doğru becerilerini geliştirmek programın en önemli özelliklerinden sadece birkaçıdır.

Bölüm bu yetileri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir; değişim yönetimi, müşteri odaklı dönüşüm, grup müzakere ve kültürlerarası iletişim, proje yönetimi, iş süreçlerinin analizi ve yönetimi.

MIB programı 3 farklı modül sunmaktadır:

MIB Fast Track: 12-15 ay (Staj süresine bağlı olarak), full-time programı (70 krediden oluşmaktadır)

AKADEMİK YIL: 2012/2013
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
MERKEZ : Milan
ÖĞRETİM YERİ: Milan
SON BAŞVURU: 30 Temmuz 2012
Ücretler: Program Ücreti: 10,000 Euro'dur. Ancak Academix aracılığıyla başvurunuzu yaparsanız 7,000 Euro'dur

Programın Amacı:

 Yenilikçi MIB programı birçok farklı ülkeden gelen katılımcılarla kapsamında gerçek anlamda uluslararası olan bir programdır, tamamen şirket ihtiyaçlarınagöre uyarlanmış dersler alarak uluslararası iş dünyası için öğrencileri hazırlamaktır. Firmalarla işbirliği programının önemli bir yüzünü oluşturur. Bu beceriler değişim yönetimi, müşteri odaklı dönüşüm, grup müzakere ve kültürlerarası iletişim, proje yönetimi, iş süreçlerinin analizi ve yönetimi içerir. MIB olarak firmalara ders hazırlamak ve uluslararası iş dünyasına ilk elden erişimi olan öğrencilere sağlayarak yardımcı olmak önemli görevlerinden biridir. 

Aday Öğrenciler:

Katılımcılar değişik eğitim geçmişlerine sahip olabilirler. (Tarım olabilir, Biyoteknoloji, Endüstriyel Kimya, Bilgi Teknolojisi, Ekonomi ve İşletme, Mühendislik, Yabancı Diller, Hukuk, Edebiyat ve Felsefe, Fizik, İstatistik, Matematik, Siyasal Bilimler, Kimya, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ).
Hem yazılı hemde sözlü bir ingilizce bilgisi gereklidir.
Potansiyel adaylar ulusalararası kariyer gelişimine istekli olmalıdır.

 Dersler

Dersler aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

 • Ekonomik ve mali analiz
 • Endüstriyel ekonomi
 • Uluslararası iktisat
 • Uluslararası finans
 • Uluslararası bankacılık
 • İnsan kaynakları yönetimi ve uluslararası iş organizasyonu
 • Uluslararası pazarlama
 • Uluslararası marka yönetimi
 • Uluslararası iş stratejileri ve Uluslararası Girişimcilik
 • Hukuk sistemi ve uluslararası sözleşme hukuku
 • Sosyal beceri ve Müzakere Teknikleri
 • Ulaştırma ve lojistik

Ekonomik ve mali analiz

Dersin amacı, gelir ve giderlerin niteliği ve uluslararası faaliyetlerine ilişkin bilançoları anlamaktır. Ayrıca İtalyan duruma tezat olacak uluslararası operasyonlarda mali tablo ile ilgili spesifik özellikleri de içermektedir.

Endüstriyel ekonomi

Bu ders şirketin aktif sektörü açısından uluslararasılaşma süreci ile ilgili kısıtlamalar ve olanakların analizi ile ilgilenir. Buda, ekonomi ve sanayi ekonomi temel anlayış sağlar. Bu konuda firmaların bilgili olması firmaların çevreyi algılama, rekabet ortamında ,nasıl bir modern ekonomi fonksiyon izleyeceklerini ve nasıl yönetimsel kararlar alacaklarıyla ilgilidir. 

Uluslararası iktisat

Dünya ekonomik sistemi karakterize eden en önemli sorunların nasıl giderilebileceğiyle alakalıdır. Bu sorunlar; Farklı ulus-devletler arasında artan entegrasyon sürecinin yönleri (fiyat ayar düzenleri ve sermaye hareketleri) / mali parasal ayrılacaktır.

Uluslararası finans

Bu ders uluslararası şirketler için ilgili kurumsal finansman sorunları  nasıl giderilebileceğiyle alakalıdır. Özellikle, döviz riskinin yanı sıra çok uluslu firma için mali yönetim uygulamalarına ilişkin seçilmiş konular, ölçme ve yönetme ile ilgilenir. Bu derste öğrenciler uluslararası finansal kararlar ve firmaların rekabetçi  küresel ortamlarıyla yüzleşmek zorunda olduklarından riskleri yönetmek için gerekli olan ilke ve araçları öğreneceklerdir.

Uluslararası Bankacılık

Bu derste, türev ürünleri geniş bir yelpazede inceler ve risklerin finansal kurumlar tarafından nasıl yönetildiği anlatılmaktadır. Ayrıca, ders uluslararası ticaret işlemleri, ticari sözleşmeleri ve maddeleri, sonuç ve ticari kontratları, sözleşme ticari içeriği biçimlerini incelemektedir.

İnsan kaynakları yönetimi ve uluslararası iş organizasyonu

Bu ders uluslararası projelerle ilgili insan kaynakları yönetiminde eğitimler sunmaktadır. Ayrıca, derste faaliyetlerin yeniden organize edilmesi ve şirketin davranış ile ilgili çeşitli organizasyon kısıtlamaları analizi yönetimi ile ilgilenir.

Uluslararası Pazarlama

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını inceler ve uluslararası iş ortamında pazarlamanın özgün yanlarından bir bakış sunar. Çok uluslu bir pazarlama yönetimi için temel alınabilecek çerçeveleri belirlemekte yardımcı olur . Genel olaraka farklı kültürel, siyasi ve ekonomik durumlar üzerine piyasaların çeşitli pazarlama stratejileri üzerine odaklanmaktadır.Yoğunluk dış pazar analizi, hedef belirleme, ürün planlama, tanıtım ve dağıtım kanalları alanlarında karar verme süreciyle alakalı olacaktır.

Uluslararası Marka Yönetimi

Tabii becerilerini geliştirerek, katılımcıların uluslararası ve yerel iş durumları için marka yönetimi araçları ve kavramlarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu marka yönetimi teorisi ve pratiği günümüzün hiper-rekabetçi ortamları ve BİT gelişmelerin evrim tarafından nasıl etkilendiğini ele alacaktır.Mevcut teoriler ve uygulamalar pazarlama stratejileri ve "glokal" ekonomide iletişim politikaları geliştiren firmalar davranışını anlamak için analiz edilecektir. 

Uluslararası İş Stratejileri ve Uluslararası Girişimcilik

Bu ders, küresel rekabet bağlamında amaç ve uluslararası iş stratejilerini inceler. Bu küresel pazarda stratejileri için kapsamlı bir çerçeve ile yöneticileri yetiştirir. Mikroekonomik Analiz almamış öğrenciler için erişilebilir olsa da, bu ders uluslararası iş itici güçlerin ekonomik analizlerini vurgulamaktadır.Elbette rekabet avantajı, rekabet stratejileri, tedarikçileri ve dağıtıcıları ile sözleşmeler aracılar yoluyla ithalat ve ihracat dahil olmak üzere pazara giriş alternatif modları, ve doğrudan yabancı yatırımı (DYY) kapsar. Örnek çalışmalar; uluslararası iş yönetimi ve stratejisi temel prensiplerinin gösterilmesi boyunca kullanılır. Uluslararası Girişimcilik A modülü, tarif analiz ve girişimcileri geliştirmek ve yabancı ülkelerde ortaya çıkan işlemler ile nasıl sürdürülebildiğini belirlemek içindir.

Hukuk sistemi ve uluslararası sözleşme hukuku

Bu ders, uluslararası hukuk sisteminin inceleme imkanı sunar. Burada, aynı zamanda kamu yönetimi ve şirketler arasındaki ilişki ile ilgili olarak Avrupa Birliği direktiflerinin uygulanmasına ilişkin uluslararası düzeyde sözleşme sorunların bir inceleme de bulunmaktadır. Dahası, bu ders farklı sözleşme türleri, örneğin lisans sözleşmeleri ve uluslararası ortak girişimler ile ilgili franchising sözleşmeleri gibi örnekleride barındırmaktadır.

Sosyal beceri ve Müzakere Teknikleri

Bu ders, ekip oluşturma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca iş uygulamalarının öğretim yaklaşımı, takım çalışması, yaratıcılık gibi konuları ele alar. Ayrıca takım çalışmasına önem vermektedir ve takım çalışmasının iletişim becerilerini geliştirdiği ve olumlu bir sınıf ortamı yarattığını savunmaktadır. Ayrıca, tabii bir inceleme ve uluslararası işlemlere ilişkin müzakere teknikleri ile ilgili bir tartışma sunmayı amaçlamaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik

Günümüzde ulaşım ve lojistik sektörlerinde meydana gelen değişiminler en hızlı ve devrimci değişimler olarak görülür. Şirketler tarafından düşük maliyetli bölgelere kaynak Küresel taşımacılık merkezleri kurularak tedarik zincirleri oluşturulur. Işletmeler bugün iyi bir ulaşım ve lojistik ağ olmadan rekabetçi olamaz. Elbette amacı taşınmasının temelini modları anlamak, bugünün tedarik zinciri yöneticisi verimlilik ve bugünün küresel piyasalarda ayakta kalabilmek için bir şirket için gerekli maliyet etkinliği ulaşmak için  bazı temel ekonomik temeller baz alınmalıdır. Bunlardan bazıları gümrük işlemleri, nakliye ve depolama ve elektronik veri alışverişidir.

Başvuru Süreci:

Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu
 • Detaylı bir CV(İngilizce)
 • Transkript
 • Varsa Diğer Nitelikler(Makale, Yayın)
 • Niyet Mektubu
 • İngilizce Belgesi(TOEFL:80, IELTS:6)

İlgili Linkler: