BİLGİ İSTE İLETİŞİM

Kanada Sertifika Programları Dersleri

Kanada da Sertifika Programları dersleri seçilecek programa göre değişiklik göstermektedir. Derslerin içeriğine ve takvimine Uluslararası bölüm sekreterliğinden ya da öğrenci numarası ve şifresiyle giriş yapılarak öğrenci Portalın’dan ulaşılabilir. Dersler bölümlere göre 10 ila 21 aralığında değişiklik göstermekte olup bazı bölümler ortak dersleri almaktadır.

Sertifika programlarında ki mevcut dersler her dönem bağlı bulunduğunuz okulun Portalından duyuru kısmında ilan edilir. Çok sık olmasa da belirtilen program dışında ders değişiklikleri olabilmektedir. Derslerin içerikleri, öğrenci portalında bulunup, öğretmenin direktifleri ve programı doğrultusunda hafta detaylı olarak ilan edilmektedir.

Örneğin Marketin bölümünde 1. Dönem dersleri toplamda 6 ders olup, 2. Dönem dersleri 7 ders olabilmektedir. İlk dönem derslerinde ağırlıklı olarak programla ilgili başlangıç dersleri verilmekte olup, 2. Dönemde daha çok programın daha kapsamlı süreci anlatılır ve öğrenci İş hayatına hazırlanır.

Birçok bölümde temel dersler bölüme göre değişiklik göstermesine rağmen, çoğu bölümde ortak dersler mevcut olup bunların başında; Muhasebe ve Finans, Bilgisayar Analitik Becerileri, İş Araştırma Yöntemleri, Pazarlama Yönetimi gibi bir çok bölümde de aynı dersler görülmektedir.

Bölümler de ayrıca Kariyer Gelişimi ve yerleşimi olarak programda bulunan seminer dersleri mevcuttur. Bu derste amaç öğrencileri işe yerleştirme ve nihai kariyerlerine hazırlamaktır. Bu ders, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yerleştirme fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olacaktır. iş alanındaki istihdam için özel önemi olan genel istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilecektir.

Program içeriğinde ki dersler iş dünyasında profesyonellerin ihtiyaçları ve kullanımları doğrultusunda hazırlanıp, öğrenci program bitiminde alığı teorik bilgileri kolayca iş Dünyasına aktarma şansına sahip olmaktadır. Günümüz iş hayatında gerekli olan tüm bilgi ve birikim uzman kadro tarafından öğrencilere aktarılmakta ve program sonrası öğrencilerin İş Dünyasına hazır şekilde katılımına destek olmaktadır.

Sonuç olarak Kanada da Sertifika programları dersleri öğrenciler için tüm ihtiyaçlarını karşılamasına dönük olarak önceden hazırlanmakta ve onları belirli bir hedef doğrultusunda iş Dünyasına hazırlayarak Kariyer Yönetimi konusunda onlara destek olmaktadır.İlişkili Diğer Yazılar:
» Tüm Yurtdışı Eğitim Makalelerimiz